Stiftelsesmødet 7. august 2010

Kære foldere

6. februar 1994 skrev navnkundige Thoki Yenn til mig og andre medlemmer: "Dansk Origami Center, som forening, eksisterer ikke længere".

7. august 2010, præcis 16 et halvt år senere, vedtog vi oprettelsen af origamiforeningen foldning.dk.

Ved origamimødet i går, 7. august 2010, foldede vi selvfølgelig, se nærmere i forummet.

Se bl.a. billedet af Troels' flotte insekter.

Næste møder er 26. september (insekter ved Troels) og 28. november (juletema, herunder Dennis Walkers snefnug ved Hans), begge er søndage.

Men nok så vigtigt stiftede vi, som annonceret i indkaldelsen, en origamiforening.

Referat af stiftelsesmødet

Valg af dirigent: Ann Lyngberg

Diskussion af Vedtægter

Hans Dybkjær havde et udkast, modelleret over forlæg fra kommunen og de gamle vedtægter for Dansk Origami Center.

Han forklarede bevæggrundene til at lave en forening:

Der var generel enighed om at ambitionen ikke er en stor, forkromet organisation, men en videreførelse af det vi allerede gør, som et fundament hvorfra vi kan udvikle os organisk som mulighederne opstår.

Der var nogle rettelser til vedtægterne, resultatet kan ses her: http://foldning.dk/forside/vedtaegter_2010-08-07.html Se det, ikke mindst formålet.

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen er på 5 personer, alfabetisk:

Desuden blev Helen Pyndt indsat som revisor, og Hans Dybkjær fortsætter hvervet som webredaktør.

Kontingent

Vi har ikke udgiftstunge planer. Foreløbig planlægger vi at dække:

Arrangementer bør i øvrigt hvile i sig selv.

Ud fra dette nåede vi frem til:

Voksne: 100 kroner per år. Dog 50 kroner når det er tæt på andet halvår.

Børn (u. 18): Gratis.

Dem der vil være med fra starten, indbetaler 50 kroner her og nu (så snart Trine har fået oprettet en foreningskonto man kan indbetale til).

De 100 kroner er i den meget lave ende. Tilbage i 1993 betalte vi fx 250 kroner til Dansk Origami Center, og British Origami Society tager i dag 310 kroner (34 pund).

Vi var enige om at være ret liberale med at lade "nye" deltage i et eller flere møder inden de begynder at betale kontingent.

Generalforsamling

Næste generalforsamling sker i forbindelse med januarmødet 30. januar 2010. Vi tilstræber at denne del af mødet højst tager tre kvarter.

Møder

For at lette planlægningen, ligger møderne fremover sidste søndag i ulige måneder, klokken 14-17. Dog tages hensyn hvis de ligger oven i helligdage eller andre uheldige tidspunkter, så i 2010 og 2011 ser møderne sådan ud:

2010: 26/9 (insekter), 28/11 (jul, snefnug)

2011: 30/1 (inkl. generalforsamling, tema ukendt), 27/3 (påske), 29/5, 31/7, 25/9, 27/11 (jul).

Faktisk vil jeg gerne allerede nu foreslå at 31/7 skubbes til 7/8 som ligger allersidst i skoleferien, i stedet for inde i.

Eventuelt

Vi vil gerne tiltrække - og især fastholde - lidt flere børn og unge. Ann og Jakob kommer med forslag. Hvis der er flere i samme aldersgruppe, bliver fastholdelse også nemmere. Hvis vi begynder at være en tak flere, fx 10-15, til møderne, bliver det også nemmere at dække interesseforskelle, fx dele os i to undervejs i mødet.

Den 27. august i år tager nogle af os til Holte Midtpunkt (som før beskrevet).

Hans fremviste en T-shirt med origamimotiver og påskrift "dansk origami - foldning.dk" han vil have på, og han har ekstra eksemplarer som andre kan bruge så længe størrelse indehaves.

Helen fortalte om et arrangement på Falster der havde besøg af Eugenia Barbu (og hendes søn) fra det rumænske A.C.T.O.R.-Cultural Association for Theatre and Origami in Romania (http://www.actorromania.ro/). Hun kommer igen til næste år hvor hun gerne vil i kontakt med os og være med til noget sammen med os. Helen holder kontakt.

Hans glemte at fortælle:

Venlig hilsen

Hans