Ordinær generalforsamling 30. januar 2011

Allerførst tak til dem som var mødt op. Og herefter de enkelte punkter:

Valg af dirigent

Ann Lyngberg

Formandens beretning

Foreningen synes at køre fornuftigt. Vi får holdt vores faste møder som er både hyggelige og interessante, ind imellem får vi også holdt ekstra møder, og vi har være ude at vise flaget i bl.a. Holte og til Hobbymessen i Valby.

Vi mærker et stigende kendskab til og interesse for origami. I november/december 2009 lå besøgstallet på papirfoldning.dk på cirka 500/dag. I 2010 lå det på omkring 800/dag. Deltagerne i foreningens origamimøder virker stabilt interesserede. Vi må meget gerne vokse så foreningen bliver mere robust, men helst organisk, og nye initiativer bør kun ske hvis der er nogen der mener de har lyst og tid til at gennemføre dem. Det er fx dejligt at Troels har taget initiativ til deltagelse i Hobbymessen og Kreativmesserne.

En fordel ved at have en forening er at det åbner nogle døre til fx messer.

Regnskabsaflæggelse

Trine uddelte udskrift af kontoens bevægelser.

Vi har nu 2400,- i kassen. Der er 10 medlemmer plus Frederik/Oscar, så vores mål på kort sigt blev nået. Alle transaktioner, både indkomst og refusion af udgifter, skal som minimum dokumenteres ved at ske via netbank.

Behandling af indkomne forslag

Vedtagne forslag:

Gode forslag hvis nogen vil tage dem op:

Herudover er alle velkomne til løbende at komme med forslag.

Man er selvfølgelig meget velkommen til at gå flere sammen om at gennemføre et forslag.

Fastsættelse af kontingent

Vi fortsætter med et meget lavt kontingent:

Voksne uændret 100,- for 2011.

Børn og unge under 18 sættes til 30,-. Formålet er at markere at de faktisk er medlemmer, og at det er registreret (via netbetaling).

Til sammenligning: I 1993 kosted Dansk Origami Center 250,-, og British Origami Society koster i dag cirka 310,-.

Godkendelse af budget

Budgettet omfatter:

Med en konservativt anslået indtægt på 1000,- er der herefter stadig plads at give en vis støtte til transport eller til at konsolidere yderligere.

Valg af formand

Hans Dybkjær genopstiller og blev genvalgt.

Valg af kasserer og 3 andre bestyrelsesmedlemmer

Alle genopstillede og blev genvalgt:

Valg af revisor

Helen Pyndt blev genvalgt som revisor.

Eventuelt

Intet at bemærke.

Venlig hilsen

Hans

i egenskab af formand for Origamiforeningen foldning.dk