Ordinær generalforsamling 29. januar 2012

Allerførst tak til dem som var mødt op. Og herefter de enkelte punkter:

Valg af dirigent

Hans Dybkjær

Formandens beretning

Foreningen synes at køre fornuftigt. Vi får holdt vores faste møder, og deltagelsen i diverse hobbymesser synes at køre på skinner, stor tak til Troels for dette.

Vi mærker et stigende kendskab til og interesse for origami. I november/december 2011 lå besøgstallet på papirfoldning.dk på omkring 800/dag lige som i 2010, på trods af at Hans kun har haft meget lidt tid til at forny siden. Og foreningens egen side lå på omkring 350 besøg om dagen, en nærmest 10-dobling siden sidste år. Deltagerne i foreningens origamimøder virker stabilt interesserede. Vi må meget gerne vokse så foreningen bliver mere robust, men helst organisk, og nye initiativer bør kun ske hvis der er nogen der mener de har lyst og tid til at gennemføre dem.

En fordel ved at have en forening er at det åbner nogle døre til fx messer.

Når man ser referatet fra sidste år, er de vedtagne forslag ført ud i livet: kontaktside på engelsk. Rubrikannoncer for medlemmer (gratis: brug dem). Komme ud at optræde (se også kalender). Papir til møder og workshops (fortrinsvis fra Taeko).

Regnskabsaflæggelse

Vi har nu 2350,- i kassen. Der er 12 medlemmer. Alle transaktioner, både indkomst og refusion af udgifter, skal som minimum dokumenteres ved at ske via netbank.

Behandling af indkomne forslag

Et forslag om at lave en "hvem-er-vi" med vores forårskalender som en A6 eller A7-side. Erik tager sig af dette.

Herudover er alle velkomne til løbende at komme med forslag.

Man er selvfølgelig meget velkommen til at gå flere sammen om at gennemføre et forslag.

Fastsættelse af kontingent

Vi fortsætter med et meget lavt kontingent:

Voksne uændret 100,- for 2012.

Børn og unge under 18 sættes til 30,-. Formålet er at markere at de faktisk er medlemmer, og at det er registreret (via netbetaling).

Godkendelse af budget

Budgettet omfatter:

Samlet udgift 1530. Med en konservativt anslået indtægt på 1200,- i kontingent og 350 i honorar fra et bibliotek går op.

Valg af formand

Hans Dybkjær genopstiller og blev genvalgt.

Valg af kasserer og 3 andre bestyrelsesmedlemmer

Ann Lyngberg ønskede at udtræde. Bernice Peternsen indtrådte i stedet. De øvrige genopstillede og blev genvalgt:

Valg af revisor

Helen Pyndt har meddelt at hun gerne vil have en anden tager over. Vi mangler en.

Eventuelt

Vi havde en gennemgang af de arrangementer der er i foråret, se kalenderen. Desuden foreslog Trine Jagtvejens bibliotek.

Vær opmærksom på om arrangementerne er af en art hvor man kan få honorar. Som minimum bør kommercielle begivenheder betale. Bemærk også at et standardhonorar for en eftermiddags workshop på biblioteker (2-3 timer) ligger omkring 3000,- kroner. Man skal altså have gode grunde for at underbyde her.

Venlig hilsen

Hans

i egenskab af formand for Origamiforeningen foldning.dk