Ordinær generalforsamling 26. januar 2014

Til stede var: Bernice, Hans, Helen, Helle, Trine, Troels.

Valg af dirigent og referent:

Hans (dirigent), Troels (referent).

Formandens beretning:

I 2013 har der været godt med aktiviteter, 20 indgange i vores kalender, hele 10 workshops.

Lidt færre Origavanza: Husk at benytte jer af muligheden for at mødes om mere specielle ting. Til gengæld fik Troels en heldags origamimesse op at stå. En god succes hvor vi havde en spændende dag med foldning af årets største stjerne. Vi må have en messe igen i år, gerne med tidligere og klarere annoncering til publikum.

Det var også året hvor vi indførte "foldning.dk på tur". Vi har været hos Erik i Vester Egede og to gange på Museet for samtidskunst i Roskilde. Det har været udmærket og på skift gjort det lidt nemmere for nogle nye af os at deltage. Jeg kan kun opfordre til at slå til. Ellers er man til enhver tid velkommen hos formanden, også uden for møderne hvis man vil se på flere modeller, papirtyper og bøger end der er de fleste andre steder i landet.

Medlemstallet svagt voksende. Jeg vil gerne her minde om at det er tid for kontingent 2014. Er der ideer til hvordan vi kan få endnu flere ildsjæle ind i foreningen? Og også gerne nogen på Fyn og i Jylland, det sker vi får henvendelser derfra, men ikke rigtig kan gøre noget ved dem.

Økonomien er fin. Trine og jeg har adgang til foreningskonto (Nordea) som også fungerer som NemKonto så offentlige myndigheder uden videre kan afregne. Ud over en ny origamimesse og standardpapir til publikum på vores workshops, kunne vi overveje at finde nogle mere specielle papirtyper. Og hvis nogen har talent til at lave et flot banner, eller ideer til udstillingsophæng, eller andre ideer, må man gerne sige til.

Vi deltager European Origami Project som er en samarbejde mellem 12 europæiske origamiforeninger om at lave en pan-europæisk origamibog. Helle, Erik, Troels og jeg leverer et diagram hver for foldning.dk; der er plads til en mere hvis nogen har lyst og kan levere det i løbet af den næste uge. Der er ret vide rammer, fx har Helle lavet en model i 15 trin, mens Troels deltager med et insekt i 117 trin (plus gentagelserne).

Der er også en plan om at lave vores egen årbog. Bidrag og ideer modtages gerne, henvendelse til Erik.

Tak til alle for god deltagelse hen gennem året.

Supplerende diskussion

Det præcise antal betalende medlemmer er usikkert (det bedste bud var 16 voksne og 2 børn i 2013). Trine rundsender en betalingspåmindelse pr. e-mail, så det bliver nemmere for hende at se hvor mange der rent faktisk er medlem. E-mail-kvittering fra Trine fungerer som medlemskort.

Repræsentation i Jylland. Undertiden ville det være rart med et mere aktivt medlem i Jylland/på Fyn som vil kunne være kontaktperson for arrangementer derovre. Det kræver imidlertid at vi får et medlem som bor derovre og har lyst til at påtage sig de nødvendige opgaver, så indtil et sådant viser sig, kan vi ikke gøre så meget ved det (ingen af de tilstedeværende var stemt for at flytte til Jylland). Helle ville dog prøve at kontakte en Kirsten fra Den Gamle By i Aarhus, ligesom muligheden for at kontakte Hans Birkeland i Kerteminde blev drøftet.

Reklame. Boutique Taeko har reklamer/flyers hængende for forskellige foreninger, aktiviteter, o.l., som har med Japan at gøre (karateklubber, japansk-undervisning, osv.). Hans vil tilføje kontaktinfo i vores flyer til j-pop con, så vi kan få den op at hænge hos Taeko. Der blev ikke aftalt videre om det rent faktisk at få flyeren hængt op derinde (med det er det mindste af det).

Det europæiske origami-bog-projekt. Hans har samlet diagrammer fra Erik, Helle, Simon, Troels og sig selv. Hans har endvidere forfattet lidt introduktion til foldning.dk og til hver af bidragyderne (og bidragene) som også kommer med i udgivelsen - Hans rundsender dette udkast til Erik, Helle og Troels for kommentarer og rettelser.

Regnskab

Trine og Hans har fået etableret en egentlig foreningskonto (reg. 2105, kont. 62 7722 6136), som er en juridisk sikker løsning, som samtidig gør afregning på foreningens vegne nemmere (selvom det åbenbart var alt andet end nemt at få etableret kontoen). Saldoen var ultimo 2013 13.898 kr., og med indtægter og udgifter i 2013 på 6.520 kr., hhv. 1.990 kr., vækker foreningens økonomi ikke bekymring. Regnskabet var godkendt af revisor.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag, men følgende punkter blev drøftet:

Dato for origamimesse 2014. Der var bred enighed om at gentage sidste års origamimesse, men med mere fokus på annonceringen. Troels vil gerne være tovholder i år igen. Trine vil prøve at få forfattet noget annonceringstekst som kan rundsendes til lokalaviserne (dinby.dk). Der var fordele og ulemper ved at tage Valby Kulturhus igen - Trine nævnte Indre Bys Medborgerhus i Nansensgade som et muligt alternativ. Trine og Troels snakker videre om origamimessen (annonce-tekst og mulige venues). Som dato blev foreslået en tidligere mulighed, 1. eller 2. november 2014.

j-pop con 28/3-30/3. Arrangementet falder sammen med vores næste foldemøde, og Hans vil prøve at få arrangeret foldemødet i forbindelse med j-pop con. Det koster dog penge at besøge arrangement, og arrangørerne vil næppe give foldning.dk et ubegrænset antal fribilletter til hele weekenden. Hans vil finde ud af mere præcist hvem af os der kan deltage hvornår i løbet af weekenden og til foldemøde, så vi kan få lavet de nødvendige aftaler med arrangørerne.

Banner/stativ til messer. Helle lavede til Sakura-festival i april et banner som vi har haft med ude siden. Trine vil gerne se på en løsning (f.eks. materialer til messestande), som tillader ophæng af banner og origami, som er nemt at transportere, og til en rimelig pris.

Desuden blev der mindet om næste weekends Børnekulturfestival i Energicenter Voldparken i Brønshøj (2/2 kl. 11-13).

Fastsættelse af kontingent

Der var enighed om at fastholde kontingentet for 2013, dvs. kr. 100,- for voksne og kr. 30,- for børn.

Godkendelse af budget 2013

Det på forhånd fremlagte budget blev enstemmigt godkendt.Der foreslås, konservativt i runde tal:

Valg af formand

Hans.

Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

Trine (kasserer).

Bernice, Erik, Troels (bestyrelsesmedlemmer). Erik in absentia, men have i mail på forhånd givet tilsagn om gerne at ville.

Valg af revisor

Helle.

Eventuelt

Vi vil gerne sige mange tak til Roskilde bibliotek, ikke mindst Lars Lunde Ljungberg, Sanne Aabjerg Kristiansen og Michael. De hjalp med at reservere et bord til os med stor og tydelig lamineret plakat, og Michael havde endda et antal imponerende origamifigurer på bordet inde vi kom. Vi følte os meget velkomne og vil garanteret komme igen en anden gang.

Generalforsamlingen sluttede ved 14-tiden hvor vi gik over til at folde. Eneste minus var at vi godt kunne have brugt 20 minutter ekstra, og biblioteket lukker kl. 16.

Også tak til Bernice som havde taget kontakten til biblioteket og sørget for sandwiches til alle, selv undertegnede vegetar var ikke glemt.

To gæster dukkede også op da vi begyndte at folde. Hyggeligt og rart selskab.

Venlig hilsen

Hans

i egenskab af formand for Origamiforeningen foldning.dk