Ordinær generalforsamling 25. januar 2015

Til stede var: Inger, Hans, Helle, Erik, Troels.

Valg af dirigent og referent:

Erik (dirigent), Troels (referent).

Formandens beretning:

Vi har haft lidt mindre messeaktivitet end de foregående år. Hvis nogle har ideer og vil følge op på dem, som kom frem. Måske hobbymesserne igen, Troels har bare mindre tid til at følge dem op, så er der andre der har mod på det? Men det kan også være helt andre steder. Jeg håber på J-POPCON og Sakura igen, dem følger jeg op på. Vi har nu også flere medlemmer i nærheden af Møn/Sydsjælland, hvad med et arrangement dernede?

Vi mødes fast hveranden måned skiftende steder, oftest i Gentofte (hvor der er flest bøger og modeller og mest papir) eller i Roskilde - mange tak til Bernice for hendes ihærdige indsats. Jeg synes det er alletiders de gange vi mødes hvor der naturligt kommer en række andre forbi. I opfordres alle til at foreslå flere møder, enten med specielle temaer eller bare fordi man har lyst.

Økonomien er god, og vi planlægger at bruge lidt af pengene til vores egen origamimesse, måske starten af september. Det var også året hvor vi bidrog med tekst og diagrammer til Origami Europe, et fælleseuropæisk tiltag. Se omtale.

Tak til Erik, Troels og Helle som sammen med mig bidrog (og Simon).

Vi forsøgte os med at at udleje modeller. Det fungerede fint til BoConcept, 1.500,- for en uges lån. Er det en rimelig pris? Et senere delvist genudlån til et eventbureau led under langsom betaling samt at en del af returmodellerne enten manglede eller var itu. Vi skal overveje at tydeliggøre hvad det skal koste for modeller der ikke returneres i pæn stand, evt. i visse tilfælde et forskud.

Afslutningsvis vil jeg minde om at foreningen er her fordi vi gerne vil udveksle kreativ viden, lære noget, og gøre ting sammen; og at vi er drevet af frivillige initiativer. Så træd ugenert nærmere og bidrag.

Regnskab

Kasserer var ikke til stede, så revisor gennemgik regnskabet. Der var en del uklarheder, så indtægter og udgifter i 2014, samt det aktuelle medlemstal er ukendt. Kassebeholdningen er imidlertid 21213 kr., så der er næppe grund til bekymring. Regnskabet er godkendt med anmærkninger.

Det blev foreslået at kasserer sender en påmindelse om kontingentbetaling ud pr. e-mail lidt inde i året (f.eks. marts) og igen til efteråret. God idé, som måske også kan synliggøre medlemstallet.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Fastsættelse af kontingent

Der var enighed om at fastholde kontingentet for 2014, dvs. kr. 100,- for voksne og kr. 30,- for børn.

Godkendelse af budget 2013

Det på forhånd fremlagte budget blev enstemmigt godkendt.Der foreslås, konservativt i runde tal:

Det blev fremført at vi kunne overveje at købe mere papir, især specielt papir.

Valg af formand

Hans.

Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

Trine (kasserer).

Bernice, Erik, Troels (bestyrelsesmedlemmer). Bernice in absentia, men have i mail på forhånd givet tilsagn om gerne at ville.

Valg af revisor

Helle.

Eventuelt

Intet

Venlig hilsen

Troels som referent, og Hans i egenskab af formand for Origamiforeningen foldning.dk