Ordinær generalforsamling 31. januar 2016

Til stede var: Erik, Hans, Helle, Inger, Trine, Troels.

Valg af dirigent og referent:

Erik (dirigent), Troels (referent).

Formandens beretning:

I 2015 var der 10 arrangementer i kalenderen, ca. samme tal som i 2014, men kun omkring halvdelen af hvad der stod med i 2012-13. Dette skyldes dels lidt mindre deltagelse i Kreativmesser o.l., bl.a. har Troels og jeg ikke været med i Risskov-hallen, dels lidt færre ad hoc-events. Angående det sidste: Jeg folder “hele tiden og hvad som helst”, så hvis nogen har noget de gerne vil prøve, så sig til. Andre har haft gang i nogle origamievents eller -møder, hvor jeg desværre har måttet melde fra, men hvor det måske kunne have været annonceret på mailinglisten og i kalenderen: Dels gør det vores aktiviteter mere synlige, dels var der så chance for at flere ville deltage.

Der kommer til stadighed henvendelser fra andre. Lige nu er hovednummeret at DR Ultra søger kreative børn 8-13 år og meget gerne vil have fat i mindst 4 origamientusiaster i den alder. Troels er kontaktperson. Andre handler om udstillinger, workshops o.l., og nogle, som den i Farum til maj, vurderer jeg passer til foreningen, mens andre bliver sendt videre til de enkeltpersoner der står på foreningens Workshopside, samt Erik.

I det hele taget synes tidsånden at gå vores vej, hvis vi kan finde ud af at gribe den. Origami optræder i stigende grad i fashion og design, NASA kaster millonbevillinger efter det, og trenden med farvelægningsmalebøger som en slags zen-aktivitet synes at blive afløst af bl.a. fænomenet “mindful origami”. Amazon opregner over 80 nye bøger 2016 og 500 i 2015, og trends i moderne front-matematik har afsnit om origami.

Medlemsmæssigt ligger vi fortsat på 15-20 medlemmer. Der er en kerne på omkring 10, de øvrige skifter lidt mere. Er der nogle af jer der læser med på listen her, men ikke længere er medlemmer eller kommer meget sjældent, som kan komme med ideer til hvad der skulle til at fastholde interesserede bedre? Det burde være muligt, selvom der altid vil være nogle der shopper lidt rundt uden at blive fanget (og det er helt fair).

Regnskab

Ved Trine Walther. Kun én har betalt kontingent for 2016 - Trine sender en rykker ud. Der var 15 betalende medlemmer i 2015 - i øvrigt var der hverken indtægter eller udgifter for foreningen i 2015. Nuværende kassebeholdning: 22.213 kr. Regnskabet har ikke været forelagt revisor.

Behandling af indkomne forslag

Origami-dag. Vi har gjort os grundige tanker tidligere, det skal bare gøres. Vi satser på lørdag 8/10, og Trine undersøger inden næste foldemøde om lokalet Islands Brygge kulturhus er en mulighed.

Lokalforeninger. Der er grobund for en lokalafdeling af foldning.dk på Sydsjælland-Møn, og et kulturhus under opstart i Jægersborg har udtrykt ønske om opstart af en lokal foldeforening. Pointen er flere arrangementer o.l. (og ikke kun "rigtige" foreningsarrangementer) kan annonceres på foldning.dk, f.eks.: tiltag lokalt i foreningen, undervisning ved enkelte medlemmer, annonceringer som den fra DR Ultra, m.v., og opfordringen er at man sender info om planlagte arrangementer til Hans, så han kan lægge det på hjemmesiden.

Fastsættelse af kontingent

100 kr./år for voksne, 30 kr./år for børn (uændret).

Godkendelse af budget 2013

Der budgetteres med et underskud på 1.500 kr., der så rigelig er dækket af foreningens formue:

Budgettet er vedtaget.

Budgettet er vedtaget.

Valg af formand

Hans.

Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

Trine (kasserer).

Bernice, Erik, Troels (bestyrelsesmedlemmer).

Valg af revisor

Helle.

Eventuelt

Roll-up til arrangementer - indkøb af en roll-up indgår som en del af foreningsarrangementet.

Venlig hilsen

Troels som referent, og Hans i egenskab af formand for Origamiforeningen foldning.dk