Generalforsamling 26. januar 2020

foldning.dk: Foreningen

Ordinær generalforsamling søndag 26. januar 2020 kl. 13

Kløckersvej 24, Gentofte

Til stede var: Inger, Hans, Hans Christian, Trine, Erik, Yukari.

Valg af dirigent og referent

Erik Erik blev valgt (dirigent og referent) og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter formanden fik ordet.

Formandens beretning

Vi holdt 9 origamimøder, de oprindeligt 7 planlagte, et ekstra i juli, samt et meget spændende arrangement i februar hos kunstner og designer Laura Barüel på Møn. Origamidagen 5. oktober blev kun os selv, men vi havde sat hele dagen af og fik lavet en masse.

Desuden var vi med til tre begivenheder hvor mange af os fik tid at ses og tale sammen mellem de mange glade gæster: Sakurafestival på Langelinje, J-PopCon i DGI-byen, og Københavns Havnekulturfestival på Arsenaløen. Alle tre steder var en gedigen succes som gerne må bliver gentaget. Det er en god lejlighed til at vi ses og får mulighed for at tale sammen samt præsentere origami og hvad vi kan.

Vi står allerede på programmet for Sakurafestivalen som i 2020 foregår i weekenden 18-19. april; bemærk en uge tidligere end normalt. Jeg forventer også at få en aftale J-PopCon som i 2020 finder sted 22-24. maj fredag-søndag i Kristi Himmelfartsferien. Og jeg håber Havnekulturfestivalen igen vil have os med, det er Troels der har kontakten.

Vi blev også kontaktet af Lars fra Hobbymessen der foregår i Rødovrehallen i november, men da kun to medlemmer meldte ud at de ville deltage, endte det med et afbud.

Tidligere år har vi også deltaget i 2-3 Kreativmesser, bl.a. i Vejlby-Risskovhallen uden for Århus, men det kræver at nogen tager initiativet.

På nær det spændende møde med Laura Barüel på Møn endte alle møder med at foregå hos mig i Gentofte, hvor også det meste papir og bøger befinder sig.

I året 2019 kom der indbetaling fra 11 medlemmer.

Vores bankkonto balancerer på 27.896,87. Nordea er begyndt at trække 300,- om året i kontogebyr - noget alle foreninger er ramt af.

Vi har 2 medlemmer i Jylland, 4 på Møn/Sydsjælland, og resten holder til i og omkring København.

3 Regnskabsaflæggelse 4 Behandling af indkomne forslag 5 Fastsættelse af kontingent 6 Godkendelse af budget 7 Valg af formand 8 Valg af kasserer og 3 andre bestyrelsesmedlemmer 9 Valg af revisor 10 Eventuelt Ad 3​ Ad 4​Der var ingen indkomne forslag. Ad 5​ Ad 6​Følgende budget blev godkendt: ​Udgifter: ​Domæne:​​ 50,- ​Udgift til bank:​ 300,- ​Hjemmeside:​​ 600,- ​Rejseudgifter:​​1.000,- Indtægter: Kontingent:​​1.200,- Ad 7 ​​. Ref: Erik 2. februar 2020.

Regnskab

Trine aflagde regnskab og konstaterede, at det stadiggår fint med økonomien. Kassebeholdningen er pt. 28.196,97 kr.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Fastsættelse af kontingent

Der var enighed om at fastholde kontingentet for 2014, dvs. kr. 100,- for voksne og kr. 30,- for børn.

Godkendelse af budget 2013

Foreningens gode økonomi taget i betragtning var der enighed om at bevare kontingentet på 100,- kr. om året for voksne og 30,- kr. for børn.

Valg af formand

Hans blev genvalgt.

Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

Trine blev genvalgt (kasserer).

Yukari, Troels og Erik blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor

Helle var ikke til stede, men blev genvalgt som revisor i sikker forventning om, at det var OK.

Eventuelt

Vi kom rundt om mange ideer med kreative hobbymesser, Kulturhavn, J-Popcon, Sakurafestival, ”Musik over Præstø Fjord” og meget mere. Vi blev enige om, at alle skulle lægge sig i selen for at få ideer til aktiviteter. Inger vil undersøge ”Musik over Præstø Fjord”.

​Hans syntes, vi manglede et sted, hvor vi kunne have alle vores ting, en slags ”kulubhus” af en eller anden art. Vi prøver alle at få en god idé. Inger advarede om erfaringer med at selv aflåste skabe kunne have problemer med at være i fred.

Venlig hilsen