Generalforsamling 24. januar 2021

foldning.dk: Foreningen

Ordinær generalforsamling søndag 24. januar 2021 kl. 13

Kløckersvej 24, Gentofte

Til stede var: Anna, Charlotte, Erik, Hans, Hans Christian, Inger, Netka, René, Troels, Yukari.

Valg af dirigent og referent

Hans, som konstaterede at nok var annonceringen sket tidligt, men indkaldelse og dermed indkomne forslag manglede.

Formandens beretning

Efter generalforsamlingen i januar blev vi ramt af nedlukningen. Personligt nåede jeg lige at være til orgigamidesignerkonference CNC i Zaragosa (besøg byen og især origamimuseet!). Og i starten af efteråret, hvor risikoen kun lige var langsomt på vejl op igen, besøgte Inger og jeg René på Fredericia bibliotek. Det var rigtigt godt.

Vi var langsomme til at reagere på corona-nedlukningen, men i efteråret fik vi endelig OrigaZoom op at stå. Det er en ting vi burde have gjort længe inden Corona opstod. Det er en stor succes at vi kan mødes også med dem der er langt væk, Odense, Fredericia, Hadsund, og endog det nordligste Norge. Og gæster fra Tyskland og Frankrig. Tilsvarende har jeg deltaget i origami-zoom-møder ude i verden. Det kan anbefales at prøve.

Så det fortsætter vi med, se forslaget nedenfor.

Det skal selvfølgelig ikke afholde os fra at mødes fysisk når restriktionerne hæves igen. Jeg forventer ikke det sker før til maj hvor jeg har lagt møder ind i kalenderen nedenfor, og hvor jeg til gengæld reducerer OrigaZoom-frekvensen.

Af samme årsag var der i 2020 heller ikke deltagelse i andre arrangementer. I år er der måske begrænset åbent til Sakura-festivalen hvor jeg er tilmeldt, men det står helt åbent om der kommer andet. Måske Havnekulturfestival København? Måske noget i Jylland eller på Møn? Det må vi tage op når lejligheden byder.

I året 2020 kom der indbetaling fra 17 medlemmer, ny rekord. Jeg har desværre ikke navn og adresse på alle, det vil jeg gerne have, dels kan det være praktisk, dels er det forlangt af banker/foreningsloven.

Vores bankkonto balancerer på 28.696,44. Nordeas gebyrer er steget til 1000,- om året i kontogebyr - noget alle foreninger er ramt af. Lad os vende det under punktet om regnskab.

Vi har 3 medlemmer i Jylland, 3 på Møn/Sydsjælland, 1 i Odense og resten holder til i og omkring København. Tror jeg. Nogen flytter rundt ...

Regnskab

Trine var fraværende, men Hans fremlagde udskrift som viser fin økonomi, pt. 28.896,87 kr. Vi skal se om vi kan finde en billigere løsning end Nordea Foreningskonto, de tager nu 1000,- kr per år i gebyr.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag, fordi der ikke var indkaldt.

Fastsættelse af kontingent

Fortsat kr. 100,- for voksne og kr. 30,- for børn.

Godkendelse af budget 2013

Gebyr til bank 1000,-. Webhotel 300,- Zoom 1200,- I alt 2500,- Vedtaget med 0 stemmer imod., 10 stemmer for.

Valg af formand

Hans blev genvalgt.

Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

Trine blev genvalgt (kasserer) in absentia.

Yukari, Troels og Erik blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor

Helle blev genvalgt som revisor in absentia.

Eventuelt

Netka spurgte til resurser, hvor finder man annonceringer? Hans svarede at et godt sted er Origami USA's kalenderside. En anden god mulighed er at følge med på origami-mailinglisten, afsnittet Subscribing. Vi opfordrer også til at skrive gode muligheder på mailinglisten.

Inger vil gerne tage et sted hen sammen med andre. Hans-Christian påpegede at der er forskellige niveauer. Gode muligheder er de forskellige landeforeningers regulære konferencer, fx BOS (England, april og sep), CDO (Italien, nov/dec), AEP (Spanien, april), MFC (Frankrig, maj), OD (Tyskland, juni), eller endog Japan!. Hans påpegede at han meget gerne tager med, men at på konferencen møder han alle dem fra andre lande, og ikke danskerne som han jo kan se hjemmme.

Origamidag. Erik foreslog at brainstorming ville være nemmere ved fysisk møde. René: Fredericia kan fx leje plads i Tavlehallen. 400,-/dag. Eller en uge. 295 m2. Inger: Kan biblioteker tilbyde udstille gratis. Hans: Hvordan kan vi tilknyttes kommunalt. Inger: I Egedal hvis man er bosiddende (?)

Charlotte: Svært at købe hos Miyabi, de sender ikke til Danmark? Hans har efterfølgende opklaret at jo, det gør de, vælg fx Netherlands i land, men skriv (Denmark) efter byen, og noter gerne også i kommentarfeltet, så retter de det manuelt.

Venlig hilsen