Generalforsamling 23. januar 2022

foldning.dk: Foreningen

Ordinær generalforsamling søndag 23. januar 2022 kl. 13

Zoom-møde

Til stede var: Charlotte Truelsen, Hans Dybkjær, Hans Christian Poulsen, René Schmidt, Troels Højer Jensen, Yukari Rikukawa.

Valg af dirigent og referent

Hans.

Formandens beretning

Også 2021 blev præget af corona, med aflysning af fysiske møder og mange zoom-møder. Vi havde zoom-møder ca. hver anden uge.

I oktober var jeg, Inger, Juliane og Jakob til J-PopCon i DGI-byen, som det eneste indendørs udenomsarrangement vi fik adgang til det år.

Troels og Hans var til Kulturhavn Festival, København. Troels indkøbte vandbassin til både o.l.

Jeg startede i efteråret Onsdagsorigami (https://foldning.dk/blog/onsdagsorigami/), åben for borgere i Gentofte samt medlemmer af foreningen, i Byens Hus Gentofte, 300 m fra Hellerup station. De "lokale" Hans Christian, Yukari, Margot, Netka og Ritte fra Gentofte, nogle af de andre brugere af Byens Hus, samt Erik, kom alle forbi en eller flere gange. I december skulle jeg have undervist i juleorigami for Ung i Byens Hus, men fik corona.

Vi havde der også besøg af formanden for den franske origamiforening, Aurèle Duda.

Onsdagsorigami fortsætter fra næste uge. Med maske når man går rundt, og man skal have coronapas.

Medlemsskabet er stort set uændret med 14 kontingenter betalt i løbet af året.

Jeg fik omsider vores blog til at virke igen, se https://foldning.dk/blog/.

Regnskabsaflæggelse

Trine var fraværende, men Hans fremlagde udskrift som viser fin økonomi, pt. 28.896,87 på øre samme beløg som året før.

Vi har ikke løst problemet med bankgebyret. Foreningskontoen giver også anledning til at banken skal have navn, adresse og cpr-nummer, med kopi af fotodokumentation, på alle bestyrelsesmedlemmer.

Enstemmigt godkendt

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Fastsættelse af kontingent

Enstemmigt vedtaget at fortsætte med kr. 100,- for voksne og kr. 30,- for børn.

Vi har en kasse med over 1000 brochurer hvor medlemsprisen står i.

Godkendelse af budget 2013

Enstemmigt vedtaget

Valg af formand

Hans blev genvalgt enstemmigt.

Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

Trine blev genvalgt (kasserer) og har efterfølgende skrevet at hun gerne fortsætter og hjælper.

Yukari, Troels og Erik blev genvalgt enstemmigt som bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor

Helle blev genvalgt enstemmigt.

Eventuelt

Markedsføring

Møder

Hans laver plan frem til januar 2023. En gang om måneden.

Vi sætter frekvensen ned til ca. en gang om måneden.

Vi fortsætter med onsdagsorigami 15-20.

Bemærk at det er nemt at låne zoom-kontoen når man har brug for det, man kan mødes flere sammen i ubegrænset tid.

23-24. april er jeg på programmet til Sakura Festival, se https://sakurafestival.dk/. Andre er meget velkomne.

Vi minder også om at zoom-møderne er for en dansk forening og derfor som udgangspunkt foregår på dansk, på det sted hvor vi har chancen for at snakke origami afslappet på vores eget sprog.

Det er fint at der er enkelte, udenlandske gæster, og når de fremlægger eller hvis vi ellers er meget få, er engelsk selvfølgeligt fint. Men ellers husk at slå tilbage i dansk, ligesom de gør på spanske/italienske etc. zoommøder.

Venlig hilsen

Hans